Trvalý Návrat, logotyp

jediný domov pre dieťa je rodina

  • Odborne pomáhame vyše 300 deťom z ohrozených rodín.
  • Rozvíjame včasnú a systematickú pomoc ohrozeným rodinám.