Trvalý Návrat, logotyp

jediný domov pre dieťa je rodina

  • Poskytujeme dlhodobé odborné poradenstvo a špeciálne terapie viac ako 750 náhradným rodinám.
  • Založili sme Kluby náhradných rodín, ktoré sa dnes realizujú v 22 mestách.
  • Meníme verejnú mienku v prospech výsostne rodinných riešení pre opustené deti a otvorenosť ľudí pre ich prijatie.