Trvalý Návrat, logotyp

jediný domov pre dieťa je rodina

  • Našli sme náhradnú rodinu pre 1000 detí so špeciálnymi potrebami.
  • Zaviedli sme do praxe profesionálne rodiny, kde dnes vyrastá 1400 detí.
  • Pracujeme na rozvoji pestúnstva a presadení jeho novej formy.