Trvalý Návrat, logotyp

jediný domov pre dieťa je rodina


Ak sa stanete našim pravidelným darcom, budete sa podieľať nielen na pomoci konkrétnym deťom a rodinám, ale aj na systémových riešeniach situácie detí na Slovensku. Aj vďaka vám budú mať rodiny dostupnú odbornú pomoc, ktorú potrebujú a my budeme môcť aj naďalej napĺňať našu misiu.


Aj vďaka vašej podpore:

Najväčšie úspechy Návratu v oblasti rozvoja náhradnej rodinnej starostlivosti a služieb pre rodiny si môžete prečítať v Životopise Návratu.

Čítajte aktuálne príbehy rodín, ktorým pomáhame na našom facebooku.